Komfortsone 2017-08-21T23:25:13+00:00

HVORDAN KOMME UT AV KOMFORTSONEN?

Denne delen er spesielt for deg som har vært i salg en stund (selger, salgssjef e.l) og føler at utviklingen har stoppet opp, andre øker mer enn deg, eller at salg er ikke like gøy lenger. Eller kanskje du vil bare få frem mer av potensialet du har?

Kom ut av komfortsonen

Når du løper 5 km for 1.gang på 10 år, blir du veldig sliten. Gjør du det samme hver dag i to uker, synes du det går lett den siste dagen. Du har utvidet din komfortsone i denne øvelsen og er klar for å utvide den ytterligere. Nøyaktig samme gjelder alle områder i livet ditt, også i alle deler av salgsprosessen. Eneste måten å bli ekstremt god selger, er å utfordre komfortsonen din, hele tiden.

komfortsone

Slutt med unnskyldninger, bortforklaringer og selvbedrag

De fleste unnskylder seg med at egen kundegruppe, produkt eller andre omstendigheter gjør at de ikke kan praktisere effektive salgsstrategier og salgsteknikker. Den virkelige årsaken er oftest mangelen på kunnskap eller liten komfortsone.

Deres komfortsone er liten og derfor også strategiene og teknikkene få eller helt fraværende. Dermed blir salgsresultatene varierende og oftest langt fra ønskede. Dette gir både misfornøyde kunder og misfornøyde selgere/ledere.

Alle ledere kjenner igjen unnskyldningene fra selgere hvorfor salget uteble, men få har ressurser og tid til å rette på det. Det krever at også lederen utvider sin komfortsone! Vi hjelper salgslederen å ta kontrollen, med glede.

Bruken av salgsstrategier og salgsteknikker handler kun om komfortsone. Om det vi er fortrolige og trygge med. Kun superselgere utvider sin komfortsone og utvikler seg til å bli enda bedre for å selge mer. Liten komfortsone er enkel å utfylle men gir ingen plass til utvikling!

Dette er grunnen til at 20% av selgere skaper 80% av salgsresultatene. Superselgeren har gjennomsnittlig kun 4% mer kunnskap og ferdigheter, men meget stor komfortsone!

For bedre salgsresultater er du nødt til å utfordre komfortsonen din. DET GIR RESULTATER. Vi tror at alle kan bli bedre!

Vår erfaring innen salg over store deler av Europa i forskjellige bransjer, gjør en ting helt klart; uansett om du selger kunnskap, kontormaskiner, biler, leiligheter, kosmetikk eller mat, er salgene du gjør, et resultat av salgstrategiene du gjør. Uten stor komfortsone blir salgsstrategiene begrenset.

Ta tak i det potensialet som finnes

Potensialet du har, er mye større enn du tror. Resultatene dine kan bli mye bedre, uansett om du er selger eller salgsjef.

For å få best mulige salgsresultater, må salgsprosessen gjøres grundig fra begynnelsen til slutt. Om du følger den behagelige veien og ikke utfordrer din utvikling, blir resultatene aldri det beste du kunne ha fått til. Potensialet ditt blir uviss, også for deg selv.

Bare tenk hva et salg ekstra hver dag, kan gjøre for din økonomi, livsglede og trivsel. Det er mulig, om du bare tar utfordringen. Vi hjelper deg hele veien! Ved å utfordre din komfortsone, utvikler du de resurssene du har og lærer å utnytte ditt potensial!

Vi hjelper deg å utvide din komfortsone gjennom hele salgsprosessen, spesielt tilpasset din bransje, der du jobber.

komfortsone

Komfortsone kan tas som et selvstendig foredrag, workshop eller en del av større utviklingsprosjekt.