Salgskurs 2017-08-21T23:25:14+00:00

SALGSKURS SOM VIRKER OG GIR RESULTATER – VI SKAPER VERDIER!

Resultatet av våre salgskurs er lett å beregne. Samme antall kundemøter på like lang tid, gir flere og større salg! Driftskostnadene forblir det samme og resultatene er målbart bedre

.

Salgsteknikk og salgsstrategi

Moderne selgere selger løsninger, ikke produkter.

Kunden har overordnede planer og mål for sine virksomheter og som en selger er det din jobb å hjelpe dem å oppnå disse målene. Med andre ord, er en moderne selger ikke bare “produktleverandør”, de leverer også business strategier.

Finne riktige strategiske løsningene er en del av den viktige delen av jobben for en selger i dag.

Det aller viktigste delen er å finne ut hva er det virkelige smertepunktet til kunden, “det som holder ham våken om natten”. Om du da har en optimal løsning for ham- en løsning som fjerner all hans smerte, har du sannsynligvis fått en ny kunde.

I stedet for dumpe et produkt til kunden, tilby dem strategiske råd for å hjelpe dem til å oppnå sine mål. Hver kunde bør føle som om han er det neste store prosjektet ditt.

I gode tider, kan mange selgere produsere gode resultater uten å vite hva de gjør bra eller når og hvordan de burde gjøre det for å få enda bedre resultater.

Når disse lærer å bruke sine kunnskaper, overbevisninger og salgsteknikker bevisst, og ved hjelp av nøye planlagte strategier for å finne kundens virkelige behov og de perfekte løsningene, øker resultatene merkbart, selv om tøffere tider nærmer seg.

Salgskurs for gode selgere

Salgskurs, closing, salgsteknikker

Selv om forandring i salgsstrategien med bevisste salgteknikker kan være tilsynelatende liten, utgjør det ofte en stor forskjell i resultat. Salget er bevisst og salgsstrategien er klar. Det virker garantert.

I de fleste bedrifter er det et fåtall som står for størsteparten av salgsresultatene. Det er ekstremt stort potensiale i den svakere gruppen selgere som mangler kompetanse. De kan løftes opp, nærmere nivået til de beste!

Salgsledelsen eller salgssjefen har ikke alltid tid eller ressurser til til dette.

En liten forskjell i innsats, utgjør enorm forskjell i resultater!

En bedrift har to typer medarbeidere. De som selger og de som hjelper de som selger.

En god selger er bevisst og vet nøyaktig hva, hvor og hvordan han gjør hvert eneste stepp gjennom hele salgsprosessen. Han har øvd seg og har en bevisst salgsstrategi og salgsteknikkene klare til bruk, i tillegg til sin overbevisning og entusiasme for alle slags kunder.

Salgsteknikk og salgsstrategi

Salgsteknikk og salgsstrategi

En selger som lærer seg bevisst salg under salgskurs, får umiddelbar virkning i salgsresultater. Han jobber ikke hardere, bare smartere og har en stor komfortsone.

Dette kan gjerne sammenlignes med en idrettsutøver som lærer nye teknikker og øver de inn optimalt. Han har en klar strategi i konkurransen og han vil bruke hele sitt potensial. Selgeren har sin konkurranse hver dag og bør kunne sine strategier og salgsteknikker i alle situasjoner.

De fleste selgere bruker en altfor liten del av sin kapasitet og har mye ressurser ubrukt og uten nytteverdi. Dette er selgerens og bedriftens passive ressurs og koster penger hver dag! Hvor mye har du råd til å tape før du gjør en liten forandring? Salgskurs er alltid en investering – ikke en utgift.

Et motivert salgsteam har fokus på resultater og er gull verdt for bedriften. De er oftest ryggraden i bedriftens økonomi!

Kunde i fokus

Våre salgskurs hjelper selgeren med å avdekke kundens virkelige behov og få verdien av produktet til å være større enn prisen. Dette skaper varige kundeforhold og verdiøkning hos kunden. For å få dette til, er det helt nødvendig med ekte, oppriktig interesse for kundens ve og vel. Dette skaper tillit og en kommunikasjon som fungerer. For en dyktig selger er ærlighet en effektiv og langsiktig, lønnsom metode for gode relasjoner og en naturlig del av hans verdier.

Å finne kundens virkelige behov, er viktigere enn produktegenskaper og salgsargumenter.

Den store utfordringen er å finne kundens behov og ikke falle for den vanligste av alle selgerens synder, nemlig å tilby kunden ens eget behov. Veldig mange salg går til konkurrenten og muligens til et dårligere produkt, bare på grunn av selgerens feiltolkninger og manglende evne til å avdekke kundens egentlige behov. Det virkelige behovet kommer frem kun ved å vinne kundens tillit og god kommunikasjon.

Gode selgere behandler kunden som de ønsker å bli behandlet selv, superselgere behandler kunden nøyaktig på den måten kunden ønsker å bli behandlet.

Gjennom våre salgskurs lærer selgeren å forstå kundens behov for å kunne tilby produkter og tjenester med fordeler som er tilpasset kundens behov, dette gir din bedrift verdifull plass i kundens bevissthet og lojalitet. Her bygger du faste kundeforhold og skaper verdiøkning for kunden. Å finne kundens behov er det viktigste enkelt element i salg og utviklingen av denne forståelsen, gir størst økning i salgsresultater.

Det er nødvendig å få kundens tillit, ved å bli personlig og vise ekte interesse, for å finne det virkelige behovet med gjensidig kommunikasjon, og dermed skape verdi for kunden. Det er kun selgerens mangel av fokus på fordelene, i tillegg til økonomien, som kan hindre kunden å kjøpe om behovet er funnet frem. Kunden får trygghet og sikkerhet nok og føler seg vel med det han har kjøpt og dermed kommer gjerne igjen.

Dyktige selgere finner frem det virkelige behovet for kunden og fremhever fordelene tilpasset behovet. Det er her den beste selgeren skiller seg.

Det å skape tillit, utvikle kompetanse og kommunisere godt, gir kunden en følelse å bli verdsatt. gir en kunderelasjon som er nødvendig i dagens samfunn, da det meste kan kjøpes flere steder og fra Internett. Varige kundeforhold kan være avgjørende for suksess.

Effektiv kommunikasjon innebærer også observasjoner av kroppspråk, toneleie og ordvalg. Kunnskapen av disse er avgjørende for et godt salgsresultat. En selger som behersker grunnleggende kunnskaper på disse områder, finner kundens behov enklere og feiltolker kundens signaler sjelden og dermed har større mulighet for salg.

Kommunikasjon med kunde i fokus, kan tas som et selvstendig kurs. Dette er det viktigste av alle ledd i salg og er ofte sterkt undervurdert i opplæringen.

Closing – Avslutning av salget

Closing er avgjørende og effektivt om du behersker alle delene av den i hele salgsprosessen og unngår fallgruvene. Det virker!

Superselgeren holder fokus på målet, som er å avslutte med et salg. Han har salgsstrategien og closingteknikkene klare og bruker de for å lykkes. Han fokuserer kun på løsninger og bruker ikke energi for mulighetene for å mislykkes. Han vet nøyaktig når og hvordan forskjellige closingteknikker skal brukes.

Uansett hvilken bransje du er i, er det alltid utfordrende å spørre de riktige spørsmålene, følge strategiene, velge riktig salgsteknikk, unngå snarveiene, starte closing og be om ordren på et riktig øyeblikk.

Selgere er redd for å få et svar vi ikke ønsker. Spesielt redd er vi for å få et NEI når vi ber om en ordre I DAG. Fleste velger å utsette det og håpe på det beste.

Mange selgere forteller produktets fordeler på en utmerket måte, likevel stopper salget ofte på ubetydelige innvendinger hvor kundens behov ikke er godt nok kartlagt og manglende closing. De aller fleste selgere vil helst unngå å møte innvendinger og dermed øker kundens usikkerhet. Kombinasjon av stor komfortsone og smart closing er uslåelig effektivt.

Vi kan hjelpe deg fra»nesten-salg» til et salg! Det største potensialet ligger i «nesten-salg»….

Innvendingene er ditt viktigste verktøy på veien mot et salg!

Innvendingene er bevis på kundens behov for mer overbevisning. Kunden sier egentlig; gi meg god nok grunn til å kjøpe! Overbevis meg!

Bruken av innvendinger til din fordel, er sterkt undervurdert i salgsstrategiene. De fleste selgere unngår dette kraftfulle verktøyet.

Lærer du verdien og bruken av innvendingene i din closing, øker salgsresultatene betraktelig.

Konkurrenten din er kanskje ikke redd for å be om ordren og han vet hvordan han skal håndtere et nei-svar og usikkerhet grunnet uavklarte innvendinger, dermed får han fortjenesten for jobben du har gjort.

Mange salg hadde blitt avsluttet med suksess, om selgeren hadde behersket salgsteknikkene gjennom hele salgsprossessen og hatt klar strategi for closing. Vanligste feilen er å utsette closing til slutten og unngå skjulte innvendiger. Closing må begynne etter at kundens behov er fastslått. Det er også en lett måte å finne frem skjulte innvendingene.

salgskurs

Riktige closingteknikker er avgjørende for salgsresultatene.

Vi lærer deg å beherske closing på alle nivå, på den måten at i sluttfasen behøver kunden kun å avgjøre hvilken økonomisk løsning han ønsker.

Kunden har alltid en stor usikkerhet om å velge riktig. Når du hjelper ham å ta med enkle valg hele salgsprosessen igjennom, er sluttclosingen enkel.

Får du alltid den størrelsen på ordren som forventes eller blir ordren ofte for liten? Vi lærer deg teknikkene å selge større og flere ordre.

Ofte blir kunden mer fornøyd om du går for et større salg med mer dekkende behov.

Når kunden er nødt til å ta mange avgjørelser samtidig blir usikkerheten for stor (pris, behov, sikkerhet etc) og han vil tenke på saken. Faren er stor, at han går til konkurrenten og får nødvendig hjelp av en dyktig selger for å ta avgjørelsene i riktig rekkefølge og avslutter handelen der.

Lær deg å begynne closing og delclosing tidlig, få alle innvendingene avklart tidlig og du vil avslutte mange flere salg og på kortere tid.

Det er lett å prate seg inn i et salg, enda lettere å prate seg ut av det!

Closing av salg kan tas som et selvstendig kurs eller workshop. Beste resultater oppnås kombinert med salgstrategiene.

Det er sluttresultatene som teller. Start forbedring av din closing i dag.

Oppfølgning

Mange synes det er vanskelig å ta i bruk den nye teoretiske kunnskapen. Vi inkluderer effektiv oppfølgingen til salgskurset og lederutviklingen. Ved coaching er dette en del av avtalte programmet.

Vår oppfølging fortsetter til samarbeidet gir resultater. Tett oppfølging med rapportering inkluderer både salgssjef /ledelse og selgeren.

Vi gir oss ikke før nye salgsstrategiene etter salgskurset sitter som de skal og gir ønsket resultat.

Selgeren skal etter kundemøte kunne evaluere raskt og effektivt, ved hjelp av spesialtilpasset skjema til deres bedrift, hvorfor det ble salg eller ikke, og foreta nødvendig forandring til neste gang. Dette tar 1-2 min og er uvurdelig hjelp både til selgeren og ledelsen ved neste kunde.

I tillegg til at selgeren ser sitt forbedringspotensial, vil også de sekvensene han/hun gjør best, komme tydelig frem og dermed lettere å utnytte de fullt ut. Dermed går ikke kundemøte uten salg ”til spille” men kommer til nytte i erfaring og tas med i evalueringen og selgeren slipper å skylde på ”dårlige kunder”, tidspress eller manglende interesse.

Både selgeren og salgssjefen får ”piece of mind” da feilen kan rettes opp med neste kunde, eventuelt neste møte og feilen blir ikke gjentatt i det uendelige.

For salgssjefen gir evalueringene et veldig godt grunnlag for daglige justeringer og er et utmerket verktøy for målsetting og for behovet for fremtidige forandringer i salgsteknikker.

Salgskurset, salgsstrategiene, coaching og oppfølgingen blir spesialtilpasset for din bedrift. Vi engagerer oss sterkt i våre kunders utfordringer og gir oss ikke før resultatene av samarbeidet vises.

Det er derfor det VIRKER og endringene blir varig!

Les mer om salg og salgskurs, velg kategori her:

Meld deg på våre Nyhetsbrev :-)

Når du melder deg på er du med i trekningen av gratis motivasjonsforedrag til din bedrift! 

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)