Teamcoaching 2017-08-21T23:25:13+00:00

HVA ER TEAMCOACHING?

Teamcoaching er utmerket til å avklare utfordringer og stake ut fremtiden til teamet eller bedriften generelt

Teamcoaching avklarer blant annet, om teamet har:

  •  definerte mål, krav og oppgaver
  •  klare roller med ansvarsfordeling
  •  motivasjon og engasjement i teamet
  •  bevissthet om teamets styrke og hvordan få mer av det
  •  klarhet om utfordringene og hvordan overkomme disse
  •  definisjon om suksess og markering av det. Hvordan vet teamet at målet er nådd?

Teamcoaching er veldig effektfullt verktøy ved definering, eller fornyelse av bedriftens holdninger, verdier og omdømme. Medarbeidere og ledelsen får muligheten å skape felles eierskap til disse og dermed blir de ekte og virkningsfulle.