Motivasjon og målsetting- SMARTE MÅL 2017-08-21T23:25:13+00:00

MOTIVASJON OG MÅLSETTING SKAPER FOKUS OG SUKSESS

Motivasjon og målsetting går ofte “hånd i hånd”. Vi blir mer motiverte til nye oppgaver og enda bedre resultater, når vi når målsettingen vi har satt. Og realistisk og grundig målsetting gir motivasjon og fører fokus til bedre salgsresultater. Forskjellen mellom en drøm og et mål, er at et mål har et detaljert handlingsplan og en tidsfrist!
Test vår Smart Mål Booster lenger nede på siden..

Et høyt mål er ofte lettere å nå enn en et lavt mål fordi et lavt mål har mindre motiverende kraft.

Noen av de vanskeligste målene du kanskje noensinne har oppnådd, faktisk virket enkle rett og slett fordi de var gjennomtenkte og godt planlagte arbeid.Dyktige selgere krever og fortjener målrettet motivasjon

SMART-målsetting:

Et konkret mål har en mye større sjanse for å bli oppnådd enn et generelt mål. For å sette et konkret mål du må besvare disse spørsmål:

Spesifikt: Hva er det spesifikke du ønsker å oppnå? Definer dette så nøyaktig som mulig sansebasert. Antall kroner, kilo, sertifikat, forfremmelse etc.

Målbart: Hva er beviset for at du er i målet? Målet skal være konkret og kunne måles i en eller annen form.

Attraktivt: Hvorfor ønsker du egentlig oppnå dette målet? Hvorfor er dette viktig for deg?

Ressurser/ Realistisk: Har du alle ressursene du trenger? Trenger du finansiering, utdanning, hjelp? Er målet realistisk i forhold til tid?

Tid: Nøyaktig tidsfrist. Klokkeslett eller dato.

Planlegg din suksess:

Smart Må BoosterSmart Mål Booster

Klikk på bildet og du får aktivert en SmartMål-Booster gratis.

Vi hjelper deg med en grundig og detaljert handlingsplan for dine mål og nødvendige delmål. Vi tar med tidsfrist, hindringer, ressurser du har eller mangler, og fokuserer på å nå målet. Vi finner ut hva du trenger for å lykkes og hvordan dette vil påvirke omgivelsene og fremtiden din. Dette er effektfullt og veldig motiverende. Du får full fokus og kontroll på resultatene.

Ny kunnskap gir ny motivasjon og fornyet energi. Energiske og entusiastiske selgere har arbeidsglede som fører til bedre salgsresultater. Et motivert salgsteam er kunnskapstørst og har behov for utvikling. Om bedriften nedprioriterer dette, er resultatet ofte misnøye og minkende resultater og dermed en dyrere løsning for bedriften, enn investering i nødvendig utvikling. Største grunnen for manglende motivasjon er frykten for å mislykkes. Den frykten kan vi hjelpe å utfordre og beseire.

Største motivasjon for bedre resultater, finnes ved å utvide selgerens komfortsone. Der finnes de ubrukte ressursene og store resultatene.

Et motivert team har fokus på positiv holdning og løsninger. De strever alltid etter å bli bedre.

Motivasjon, målsetting og fokus kan tas som et selvstendig foredrag , workshop, kombinert med salgskurs eller som en del av en helhetlig skreddersydd planløsning for din bedrift.

Motivasjon og målsetting

Er dine mål oppnåelige?

Når du identifiserer mål som er viktige for deg, begynner du å ubevisst finne ut måter hvordan de kan bli oppfylt. Du utvikler holdninger, evner, ferdigheter og økonomiske muligheter til å nå dem. Du begynner å sjekke muligheter du har oversett tidligere for å komme deg nærmere dine mål.

Du kan oppnå de fleste mål om du planlegger fremgangen med en tidsramme som gjør det mulig å utføre denne planen. Mål som kan ha virket langt borte og utilgjengelig til slutt flytte seg nærmere og bli oppnåelige. Ikke fordi målene dine krymper men fordi du vokser og utvikler deg for å matche dem.

Når du skriver ned målene, bygger du også ditt selvbilde. Du ser på deg selv som en person som er verdt å nå målene og dermed vil du utvikle de egenskaper og personlighet som er nødvendig deg å ta eierskap i dem.

Meld deg på et gratis og effektivt målsettingskurs her.

Lag bevisst målsetting. Din underbevissthet tar dine gamle vaner som mål hvis du ikke nye, bevisste og hensiktsmessige mål..

De fleste vet ikke at den største hinderen for å oppnå det livet vi ønsker å leve, ligger i de gamle vanene underbevisstheten styrer etter.