Ledelse 2017-08-21T23:25:14+00:00

MAKSIMER DINE RESULTATER MED LEDERKURS FRA TODAY

Vi hjelper deg med hele prosessen

INTERESSERT I MANGE NYE KUNDER? VI LAGER GJERNE DEN MAGISKE SALGSMAGNETEN FOR DEG.

Magiske salgsmaskin today.no

Hvor lite økning i omsetting kreves, for at utvikling av salgsledelsen lønner seg?

Hvem har avgjørende rolle i økning av bedriftens inntekter?

*|YOUTUBE:[$vid=zEvk912rbDM]|*

Hvor mye blir erfaringen av mistede kunder brukt for å vinne de tilbake ved neste anledning?

Hvor nøye vurderes detaljene ved gjennomført salg?

Er strategien bevist og klar til gjentagelse ved neste kunde?

Har økningen stoppet opp?

Ledelse

TEST GRATIS MENTAL TRENING OG MÅLSETTING FOR LEDERE HER

Bedrifter www.today.noFå investeringer er like lønnsomme for bedriften som lederutvikling med kurs i ledelse, mental trening og praktiske programmer . Dette øker kunnskap og motivasjon hos ledelsen, selgere og teamet i sin helhet. Lederutvikling er lønnsomt!

Din kompetanse er avgjørende for bedriftens resultater og er bedriftens passive kapital. Våre lederkurs og lederutvikling hjelper deg å aktivere den.

Vi ønsker oss en tydelig leder. En som legger frem klare mål og krav, en som kommuniserer godt, gir oss ris og ros, motiverer og skaper entusiasme, en som verdsetter oss og viser sin interesse. En tydelig leder er gull verdt for bedriften. Han skaper arbeidsglede og gode resultater. Du har ressursene og vi kan lede deg dit. Resultatene av lederutviklingen ser du straks.

De fleste bedrifter selger noe og derfor er salgsledelsens og salgssjefens dyktighet og utvikling av avgjørende betydning for bedriftens økonomi.
Resultatene av salgsavdelingen er ofte den viktigste inntekten i bedriften. Likevel blir salgsledelsen og salgsavdelingen ofte nedprioritert når det gjelder kurs, seminarer og annen utvikling.

.

tidsstyring

Mer om ledelse

Lederen kjører seg lett fast i en reaktiv lederstil, hvor han reagerer etter at situasjoner har oppstått og bruker mye av tiden for å tilfredsstille andres behov. Da er det også vanskelig å se forskjellen med hva som er viktig og ikke viktig, hva som haster og ikke haster. Lederen mister sin mulighet å styre sin tid og alt foregår etter «støyer-mest»-prinsippet. Denne lederen kan ikke oppnå så gode resultater han kunne, før han skifter fra reaktiv ledelse til proaktiv ledelse. Våre lederkurs og generell lederutvikling vil få deg på rett kurs.

Ofte anses interne kurs/opplæring være nok, noe som gjør hverdagen vanskelig for mange salgsledere og salgssjefer. Produktkunnskap og intern opplæring holder sjelden til topp salgsresultater. For å få bedre resultater, må du tilføre ny kunnskap.

Interne salgskurs og lederkurs er selvfølgelig nødvendige og disse får den nødvendige tyngden når de forsterkes med eksterne salgskurs og lederutvikling. Påfyll av ekstern kunnskap og motivasjon er kraftfullt og lønner seg alltid med bedre resultater og større engasjement hos medarbeidere. Vår oppfølging gir varig endring.

En viktig og ofte utfordrende oppgave for salgsledelsen, er å få medarbeidere og seg selv motivert. Den tilstanden salgslederen har, smitter også til medarbeidere. Du får i retur det du planter; suksess, glede, forvirring, frykt eller fiasko. Motivere dine medarbeidere er et av de utfordringene som mange ledere sliter med. Derfor legger vi mye vekt på motivasjon og målsetting, også i lederutviklingen. Flere av våre lederkurs inneholder forskjellige teknikker og verktøy for motivasjon.

Gjentagelse av viktigheten om flere kundemøter eller/og påminnelse om viktigheten av resultater, virker sjelden lenge. Vi hjelper deg å finne det som er riktig å plante i dine tanker og som virker for ditt team. Potensialet ditt kommer frem og motivasjon øker.

Våre mentale prosesser i lederutviklingen, gjør våre lederkurs veldig effektive og resultatorienterte. Vi kjenner til triggere som får deg til å yte ditt beste!

Ofte er også rammer innenfor budsjetter, noe som antas å godtas/respekteres uten påvirkning av salgsledelsen. I mange bedrifter har ikke salgssjefen/salgsledelsen mye å si når budsjettene settes opp og de kan virke uoppnåelige. Kompetansen om motivasjon og målsetting er ofte nedprioritert. Vi kan få deg til å det som er bra med situasjonene og hvordan du klarer å nå «umulige» mål. Det handler ikke om hva du fortjener, men om hva du forventer.

Nøyaktighet og Målsetting

Nøyaktig og detaljert målsetting med handlingsplan er nødvendig verktøy for å oppnå optimale salgsresultat. Vi gjennomgår alle detaljene du kan påvirke, tar konsekvensen av de fakta som foreligger i budsjettene og arbeider frem en nødvendig handlingsplan sammen med deg/øvrig ledelse for å oppnå det beste resultat. Vi tar med hvordan dette påvirker omgivelsene og fremtiden.

De fleste bedrifter har et fåtall (20/80) selgere som gjør største parten av salgsresultatene. Det er ekstremt stort potensial i den svakere gruppen selgere som mangler kompetanse eller er «passe gode selgere». De kan løftes opp, nærmere nivået til de beste! Salgsledelsen eller salgssjefen har ikke alltid ressurser eller kompetanse til dette. Vi gjør jobben for deg og lærer deg å vedlikeholde kunnskapen for daglig effektivitet. Grundig målsetting med delmål og med nøye definert salgsstrategi – hele salget igjennom, kan mangedoble mulighetene å nå målet.

Det er viktig å se målet klart og vite hvordan komme dit! Salgsledelsen bør kunne hjelpe selgeren å finne sine ressurser.

Vi vet, at du vet, – at det kan være avgjørende å ha brennende ønske å nå målet, vite at det er mulig å nå målet og ha fokus på hvordan man kommer dit. Men det er høyst utrygt å bare håpe på gode resultater.

.

Vi hjelper deg med grundig, spesifisert og detaljert målsetting, uten å glemme menneskelige drivkrefter som verdier, holdninger, anerkjennelse, arbeidsglede og teamfølelse. Dette er meget resultatorientert!

Målsetting er sterkt undervurdert redskap i salg. Ofte hører man utsagnet; mitt mål er “…x…”, sjelden kan vedkommende vise frem en handlingsplan hvordan han har planlagt å komme seg dit. Gjennomarbeidet målsetting for salgsledelsen og selgere, sammen med arbeidsglede, energi, entusiasme og trygghet på sine egne evner, gir medarbeidere motivasjon som ender med den anerkjennelsen vi alle ønsker oss.

Vi hjelper deg som er salgsleder/salgssjef med å lage en handlingsplan hvordan du oppnår de beste mulige resultater av det teamet og ressurssene du allerede har.

Vi inspirerer deg til å finne motiverende tiltak, tilfører deg kunnskap og kompetanse og hjelper deg til å utvikle dine selgere med nye «verktøy».
Gleden av å nå klare, fremsatte mål, er en viktig del av motivasjon. Tilbakemelding fra lederen viser ekte interesse og fremmer kommunikasjon. Dette skaper trygghet og ny entusiasme og er en viktig del av lederens jobb.

Gratis ledertips rett på din mobil:

Ønsker du å motta motiverende ledertips 10 dager på rad direkte på din telefon? GRATIS selvfølgelig :-)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Les mer om ledelse, velg kategori her:

Kommunikasjon
Leder coaching
Salgsledelse
Lederutvikling
Tidsstyring og stress
Motivasjon og Målsetting
Goal Mapping for Bedrifter

Meld deg på våre Nyhetsbrev :-)

Når du melder deg på er du med i trekningen av gratis motivasjonsforedrag til din bedrift! 

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)