Goal Mapping for bedrift 2017-08-21T23:25:13+00:00

Goal Mapping for bedrift og organisasjon

Når livet et et spill for begge hjernehalvdeler, hvorfor utnytter vi i planleggingen bare en av en av delene? Bør ikke din bedrift styres med innsats fra hele hjernen?

Goal Mapping er et meget effektivt verktøy til målsetting og målstyring som utnytter både dine logiske og kreative evner. Teknikkene i Goal Mapping er designet for å  programmere hjernen til å søke 100 % etter det du ønsker deg, for å få oppfylt målene dine.

Samtidig vil deltagere bygge opp arbeidsglede, motivasjon og samhørighet med mer forståelse for hverandre. Goal Mapping er også et effektivt verktøy ved “brainstorming”, ved planlegging av nye prosjekter og ved å styre endringer i ønsket retning.

Teknikken er enkel og visuell med kombinasjon av gammel visdom, anerkjent psykologi og moderne teknologi. Den utnytter ganske enkelt hele hjernen som den er bygget for.

  Der tradisjonell målsetting fokuserer på bare ord og logikk (venstre hjernehalvdel), aktiverer Goal Mapping begge hjernehalvdelene og tar i bruk mangedobbelt av det vi ellers bruker av hjernens kapasitet.   Goal Mapping kan brukes istedenfor eller kombinert med tradisjonell målsetting for alle bedrifter, uavhengig av størrelse. Ved å utnytte større deler av begge hjernehalvdelene, med detaljerte handlingsplan, vil du øke muligheten til å oppnå bedriftens og teamets mål.   Goal Mapping er også veldig effektivt med kombinasjon med annen aktivitet som lederkurs, salgsopplæring eller teamoppbygging. Prosessen får frem visjoner og mål i fremtiden, ved siden av et konkret handlingsplan.   Goal Mapping har fokus på muligheter, den skaper visjoner og fører deg mot ditt mål.

Oppnå bedriftens salgsmål, øk omsetningen og skap verdier med bedre motivasjon og arbeidsglede

Skap verdier og vekst. Å lære den mest effektive måten for å sette og oppnå mål er den viktigste forutsetningen for gode resultater, både for enkeltpersoner, team og organisasjoner/bedrifter.

Goal Mapping brukes i dag av bla av Microsoft, Coca Cola, Siemens og mange andre bedrifter med klart synlige forbedrede resultater. Teknikken er tatt i bruk i Norge i bedrifter for ledelse, selgere, for div team, skoler, idrettsorganisasjoner og offentlige etater.

Goal Mapping kan selvfølgelig brukes i tradisjonell målsetting for alle bedrifter, uavhengig av størrelse og kan kombineres med ennen aktivitet eller alene. Goal Mapping er også effektivt verktøy i mange sammenhenger, feks:

-ved utvidelser og åpninger av nye avdelinger. Målet ved utvidelsen fås klart frem, nye roller blir tydelige og nysatsing blir strukturert.

-ved nedbemanning kan Goal Mapping hjelpe å finne nye muligheter i en vanskelig situasjon.

-ved utvikling og planlegging av ny bedrift.

-når ønskede resultater ikke er oppnådd og bedriften vil finne måter å forbedre resultater. Feks salgslederen får ofte budjetter fremlagt av ledelsen uten å kunne påvirke størrelsen og kan synes forventet vekst er urimelig stort. Goal Mapping kan hjelpe med å avklare fremgangsmåter for å nå målet

-når ønsket mål er oppnådd og ansatte trenger ny motivasjon for å yte enda mer. Når målet er nådd og potensialet for vekst bør utnyttes.

-forbedre arbeidsmiljø når noe “skurrer”. Teamets effektivitet er avhengig at alle får avklart sin rolle og ansvarsområde som de mestrer og blir verdsatt for.

-klargjøre avdelingens/bedriftens felles mål, holdninger, visjon og verdier og dermed påvirke ømdømmen av bedriften.

-Idedugnad. “None of us is as good as all of us”. Goal Mapping er et utmerket verktøy for dynamisk, fleksibel og kreativt produktivitet.

Goal Mapping brukes i dag av mange bedrifter som et verktøy med forskjellige bruksområder feks under projektering, felles og personlig målsetting, rettesnor under medarbeidersamtaler, teamverktøy etc.

Goal Mapping for bedrifter kan tas som et halvdags seminar/workshop eller som en heldags Suksess Workshop. Disse kan effektivt kombineres med våre andre aktiviteter som ledercoaching, salgskurs etc.

Gratis test av Goal Mapping

Her kan du teste en enkel versjon av Goal Mapping. 

Du får både veiledningen og malene for å lage målsettingen. 

Enkelt å følge trinn for trinn. Drøm stort og kos deg!

 snart vil du motta det første nyhetsbrevet fra Solia.
(Du kan når som helst avbestille nyhetsbrevet hvis du ikke lenger vil motta det.)

TEST GOAL MAPPING GRATIS

Veiledning og malene følger med.

 

Enkelt å følge trinn for trinn. Drøm stort og kos deg!