Teamwork 2017-08-21T23:25:13+00:00

HVORDAN FÅ TIL TEAMWORK SOM FUNGERER?

Effektiviteten av teamet er avhengig av bruken av ressursene i teamet.

Team Work

Medarbeidere har forskjellige områder med styrke og ikke alltid føler at de har sin rette plass i teamet. Det er også avgjørende at konfliktene blir avklart på et tidlig stadium og at kommunikasjon fungerer uten misforståelser.

Vi hjelper deg med å styrke ditt team med å avsjekke om målet er felles, klart, tydelig og spesifikk nok, om teamet er effektivt og har utvikling, og at alle medlemmene av teamet har sin definert rolle. Teamet er også klar over konkurransesituasjonen.

Fungerende team skaper entusiasme og arbeidsglede, øker «vi-følelsen», er motiverende og har stor betydning for lønnsomheten.

  • Hvor er vi nå: Først finner vi ut bedriftens nåværende situasjon og utfordringene.
  • Hvor skal du: Deretter definerer vi det ønskede resultatet feks: bedre teamwork, økt omsetting, mere fleksibilitet osv.
  • Hvordan komme dit: Vi lager en detaljert handlingplan sammen med bedriften, inkludert delmål og oppfølging. Vi avsjekker hva som kan hindre deg å nå ønsket situasjon.
  • Hva er beviset: Hvordan vet du at du er i mål, og hvordan skal fremtiden ivaretas.

Vi lager en realistisk handlingsplan med delmål og oppfølging, sammen med bedriften.

Ta kontakt og vi finner ut hvordan ditt team kan fungere optimalt.

Teamwork
  • Fungerende team skaper entusiasme og arbeidsglede
  • Detaljert handlingplan for suksess