Bedriftskultur 2017-08-21T23:25:13+00:00

HVA ER BEDRIFTSKULTUR?

Bedriftskultur

Verdier er hva du higer etter å oppnå og å opprettholde. Verdier vises i hva du gjør, ikke i hva du sier.

For å få til ekte verdier i selskapet må ledelsen føle og etterleve disse. Om ansatte er involvert med å formulere verdiene i felleskap, tar de også eierskap i disse og dermed etterleves de med ønsket resultat.

Påklistrede verdier, uten etterlevelse hos ledelse og ansatte, er ingen snarvei til bedre omdømme. Verdiskapingen starter internt og skaper omdømme.

Mangelen av verdier eller verdier som bare er til “pynt”, er en utfordring som gjenspeiler seg i holdninger, planter seg i motivasjon og målsetting, og påvirker arbeidsgleden i bedriften. Alt viser seg til slutt i resultatene og styrker påstanden at hver suksessfull bedrift har verdier som etterleves.

bedriftskultur
 • Oppnå og oppretthold

Ansatte er den viktigste verdien

Vi kan hjelpe deg gjerne med å finne dine verdier. Kanskje bedriften har utviklet seg siden verdiene ble definert? Kjenner dine medarbeidere verdier som bedriften har? Nye verdier kan tilpasses bedriftens nåværende situasjon og personal. Gamle verdier kan få en ny, mer tilpasset betydning. Felles verdier i bedriften i samsvar med ledelsen og medarbeidere, skaper samhold og arbeidsglede, forsterker trygghet og øker lønnsomheten. Er ikke verdier på jobb like viktige som dine personlige verdier?

For å lykkes med verdiene bør de være synlige, troverdige, åpne, ha særpreg og være konsistent. Omdømme følger verdier som etterleves. Er det viktig hvilken omdømme din bedrift har? En viktig oppgave for enhver leder blir derfor å øke bevisstheten omkring sine egne verdier og hvordan disse synliggjøres og etterleves i egen organisasjon. I dagens hektiske hverdag er tid ofte det som stopper oss å tenke igjennom og revurdere våre verdier.

 • Har du/din bedrift definerte verdier?
 • Har ansatte eierskap til verdiene?
 • Etterleves verdiene?
 • Har vi verdier vi kan etterleve eller bare idealer og ønsketenkning?
 • Hvor viktig er verdiene?
 • Hvem angår verdiene i vår bedrift?
 • Har verdiene med vår identitet å gjøre?
 • Påvirkes vår omdømme av våre verdier?
 • Påvirkes våre driftsresultater av våre verdier?
 • Er jeg ansvarlig for å etterleve verdiene?

Holdninger

Positive holdninger er avgjørende for en vellykket organisasjon. Disse kan skapes i felleskap og gir umiddelbar effekt. Holdninger bygger på verdier og har å gjøre med hvordan vi oppfører oss mot hverandre både i jobb og privatliv.

Positive holdninger er avgjørende for et salgsteam, uansett posisjon. En med dårlige holdninger vil påvirke andre medarbeideres jobb og suksess. Person med dårlige holdninger kan selv klare å produsere brukbare resultater, ofte på grunn av at hans holdninger ødelegger for andres muligheter. Dette er meget kostbart for bedriften og oftest utenfor ledelsens viten.

Dårlige holdninger kan endres. De fleste med dårlige holdninger er ikke klar over disse, da holdningene utvikler seg over tid og blir påvirket av miljøet rundt en.

 • Positive holdninger er avgjørende for en vellykket organisasjon.

Mange tror at holdningene påvirker adferden vår og at holdningsendring er nødvendig for endring i adferd. Dette har vist seg å være det motsatte: Når man endrer adferd (noe som er lettere) endrer man også holdning etterhvert. Dette er meget viktig å få gjort tidligst mulig i et salgsteam og har effekt over hele teamet. Når man lykkes med dette, kan man virkelig snakke om «trylling».

Et godt eksempel på god og dårlig holdning er to skoselgere som reiste til Afrika, lenge før det var vanlig å reise dit. Etter en stund sendte den ene skoselgeren en telegram: send en båt for å hente meg, her er det ingen som bruker sko! Den andre skoselgeren sendte også et telegram: send et helt båtlass av sko, her er det ingen som har har sko!

Holdningene våre er helt avgjørende for resultatene. Ikke bare for ens egen del, men også for hele teamet. Det er viktig å være klar over at holdningene dine synes sterkere via kroppspråk og toneleie enn ved det sagte ord og derfor er vanskelige å skjule. Holdningene kan endres og vi hjelper deg gjerne med dette viktige arbeidet. Holdningene kan sammenlignes ved husbygging med grunnmuren i et hus. Det er ingen vits å bygge et flott hus på en dårlig grunnmur.

Omdømme

De fleste er enige i, at i dagens konkurransesamfunn er menneskene som jobber i bedriften, dens største verdi. Konkurranse og forventninger er nøkkelord ved betydningen av omdømme til bedriftene. Bedriften ønsker alltid å ha de beste medarbeidere og da er det avgjørende å ha godt omdømme som arbeidsgiver. Lønnen kommer etter omdømme på prioriteringslista.

Produktene eller tjenestene bedriften representerer, spesielt merkevarer, er også avhengig av omdømme i hard konkurranse med andre tilsvarende produkter. Omdømme er mer avgjørende enn pris. Bedriftens totale omdømme består av mange forskjellige faktorer, hvor kunden i fokus og service, ansattes arbeidsglede og trivsel, i tillegg til produktets kvaliteter, er viktigere enn pris.

For å forbedre omdømme, må bedriften levere høyere standard totalt, enn forventet!

 • VINNEREN ER BEDRIFTEN HVOR ANSATTE HAR LYST TIL Å JOBBE I!

 • Vi gleder oss til å forbedre omdømme til din bedrift