Salgsledelse 2017-08-21T23:25:12+00:00

SALGSLEDELSE – BEDRIFTENS ØKONOMISKE RYGGRAD

Det finnes to typer ansatte i en bedrift. De som jobber med salg og de som hjelper de som jobber med salg.

Yt ditt beste som salgsleder

La dine selgere slippe å jakte på kunder. La kunden ta kontakt og SJEKK SALGSMAGNETEN ved å klikke her. Dette er et nytt produkt som tiltrekker deg de kundene du ønsker. HVER DAG.

Magiske salgsmaskin today.no

Salgsmagneten er det nyeste verktøy til en moderne bedrift. Ta kontakt for å vite hvordan kan du få nye kunder hver dag uten å jakte på de. Sett opp et automatisert system som tiltrekker kundene til deg.

Dette programmet er en del av moderne salg hvor kunden skaffer informasjon før han velger hvem han vil ha kontakt med.

Visste du at kun max 5% av besøkende er klare til å handle NÅ? 95% er ikke kommet så langt men er i søkefasen.

SALGSMAGNETEN TILTREKKER DEG DE KUNDENE SOM ØNSKER Å KJØPE DINE PRODUKTER ELLER SERVICE SENERE.

Klikk her for mer informasjon

Se videoen

Goal Mapping hjelper deg å nå målene enklere. Gjør som snart 5 millioner bedrifter og privatpersoner allerdere gjør: Utnytt muligheten i Goal mapping.

  • Du når målene mye enklere og raskere
  • Du lærer å styre dine tanker, følelser og handlinger for å produseere de resultatene du ønsker å oppnå.
  • Du lærer å ha fokus på det du ønsker å oppnå og ikke på det som du ønsker å unngå.
  • Positive psykologi og positiv tankemønster hjelper deg å se mulighter som du ikke kunne oppdage tidligere
  • Du får bedre arbeidsmiljø, fornøyde ansatte og bedre resultater

GRATIS NETTKURS I MENTAL TRENING VED GOAL MAPPING-TEKNIKKEN BAK DENNE LINKEN

Gratis Goal Mapping for ledere og selgere

Gratis kurs i mental trening ved Goal Mapping

Salgslederens rolle har aldri vært så mye i endring som nå. Om salgslederen ikke følger opp sine selgere med i utviklingen , kan resultatene vises snart. Den tekniske utviklingen, nye salgskanaler, internett med 1000-vis av konkurrenter og sosiale medier setter helt nye krav som må tilfredsstilles om bedriften skal bestå konkurransedyktig.

Det finnes to typer ansatte i en bedrift. De som jobber med salg og de som hjelper de som jobber med salg.

Det er viktig å finne ut hva som trigger dine selgere for å yte sitt beste. Hvilke drifkrefter de har og hvordan påvirker den motivasjonen.

Mange salgssjefer har vært selgere selv i samme bedrift og går lett i et av disse to feller:

  1. Anta at alle selgere motiveres av akkurat samme faktorer som en selv gjorde som selger.
  2. Vi må behandle alle helt liktI tillegg er ofte grunnlaget som ble brukt for å ansatte salgssjefen, helt annet enn behovet hos selgere. Beste selgeren blir ikke automatisk den beste salgssjefen og trenger nesten alltid hjelp til utvikling.

Forskjellige folk motiveres av forskjellige faktorer. Blir du så godt kjent med dine medarbeidere at du vet hvilken motivasjonstrategi trenger akkurat den selgeren som er foran deg akkurat nå? Eller gjør du alt likt med alle selgerne?

Alle mennesker ønsker å være betydningsfulle. Et av de viktigste behovene vi mennesker har er å bli sett, hørt og annerkjent.

En tredjedel av selgere opplever at salgssjefen leder alle likt, som ikke forstår at de har forskjellige behov og forskjellige preferanser. En leder som ikke justerer seg etter den enkeltes behov, vil ikke få det maksimale ut av teamet sitt. Dette skaper ofte uønskede situasjoner og påvirker resultatene i bedriften.

Dyktighet og utvikling av avgjørende

De fleste bedrifter selger noe og derfor er salgsledelsens og salgssjefens dyktighet og utvikling av avgjørende betydning for bedriftens økonomiFå investeringer er like lønnsomme som å investere i salgsavdelingens utvikling.

Resultatene av salgsavdelingen er ofte den viktigste inntekten i bedriften. Likevel blir salgsledelsen og salgsavdelingen ofte nedprioritert når det gjelder kurs, seminarer og annen utvikling.

Lederen kjører seg lett fast i en reaktiv lederstil, hvor han reagerer etter at situasjoner har oppstått og bruker mye av tiden for å tilfredsstille andres behov.

Da er det også vanskelig å se forskjellen med hva som er viktig og ikke viktig, hva som haster og ikke haster. Lederen mister sin mulighet å styre sin tid og alt foregår etter «støyer-mest»-prinsippet.

Denne lederen kan ikke oppnå så gode resultater han kunne, før han skifter fra reaktiv ledelse til proaktiv ledelse.

Våre lederkurs og generell lederutvikling vil få deg på rett kurs.

Ofte anses interne kurs/opplæring være nok, noe som gjør hverdagen vanskelig for mange salgsledere og salgssjefer. Produktkunnskap og intern opplæring holder sjelden til topp salgsresultater. For å få bedre resultater, må du tilføre ny kunnskap.

Mange gamle drevne selgere forteller meg hver uke at deres metode har fungert i 20år, og fungerer sikkert i 10 år til. Ja, i noen ytterst få bransjer gjør den kanskje det. Men den er ikke så effektiv som den kan bli.

Flinke selgere gjør nok mange ting riktig. Svært få- kun de desidert mest suksessfulle –gjør  alt riktig,HELE VEIEN. 

Selgerens mål bør være å forbedre seg hele tid. Innsats kommer før resultatene. Bedre innsats-bedre resultater. Liten forandring kan føre til store forskjeller i resultater. Liten forglemmelse kan være katastrofalt og uten at du forstår hvorfor.

En viktig og ofte utfordrende oppgave for salgsledelsen, er å få medarbeidere og seg selv motivert.

Den tilstanden salgslederen har, smitter også til medarbeidere. Du får i retur det du planter; suksess, glede, forvirring, frykt eller fiasko.

Tanker som virker

Gjentagelse av viktigheten om flere kundemøter eller/og påminnelse om viktigheten av resultater, virker sjelden lenge.

Vi hjelper deg å finne det som er riktig å plante i dine tanker og som virker for ditt team. Potensialet ditt kommer frem og motivasjon øker.

Våre mentale prosesser i lederutviklingen, gjør våre lederkurs veldig effektive og resultatorienterte.

Vi kjenner til triggere som får deg til å yte ditt beste!

Ofte er også rammer innenfor budsjetter, noe som antas å godtas/respekteres uten påvirkning av salgsledelsen. I mange bedrifter har ikke salgssjefen/salgsledelsen mye å si når budsjettene settes opp og de kan virke uoppnåelige.

Kompetansen om motivasjon og målsetting er ofte nedprioritert. Vi kan få deg til å det som er bra med situasjonene og hvordan du klarer å nå «umulige» mål.

Det handler ikke om hva du fortjener, men om hva du forventer.

Nøyaktig og detaljert målsetting med handlingsplan er nødvendig verktøy for å oppnå optimale salgsresultat. Vi gjennomgår alle detaljene du kan påvirke, tar konsekvensen av de fakta som foreligger i budsjettene og arbeider frem en nødvendig handlingsplan sammen med deg/øvrig ledelse for å oppnå det beste resultat.

Vi tar med hvordan dette påvirker omgivelsene og fremtiden.

De fleste bedrifter har et fåtall (20/80) selgere som gjør største parten av salgsresultatene. Det er ekstremt stort potensial i den svakere gruppen selgere som mangler kompetanse eller er «passe gode selgere». De kan løftes opp, nærmere nivået til de beste!

Salgsledelsen eller salgssjefen har ikke alltid ressurser eller kompetanse til dette. Vi gjør jobben for deg og lærer deg å vedlikeholde kunnskapen for daglig effektivitet. 

Grundig målsetting med delmål og med nøye definert salgsstrategi – hele salget igjennom, kan mangedoble mulighetene å nå målet.

Det er viktig å se målet klart og vite hvordan komme dit! Salgsledelsen bør kunne hjelpe selgeren å finne sine ressurser.

Vi vet, at du vet, – at det kan være avgjørende å ha brennende ønske å nå målet, vite at det er mulig å nå målet og ha fokus på hvordan man kommer dit. Men det er høyst utrygt å bare håpe på gode resultater…

Vi hjelper deg med grundig, spesifisert og detaljert målsetting, uten å glemme menneskelige drivkrefter som verdier, holdninger, anerkjennelse, arbeidsglede og teamfølelse. Dette er meget resultatorientert!

Målsetting er sterkt undervurdert redskap i salg. Ofte hører man utsagnet; mitt mål er “…x…”, sjelden kan vedkommende vise frem en handlingsplan hvordan han har planlagt å komme seg dit.

Gjennomarbeidet målsetting for salgsledelsen og selgere, sammen med arbeidsglede, energi, entusiasme og trygghet på sine egne evner, gir medarbeidere motivasjon som ender med den anerkjennelsen vi alle ønsker oss.

Vi hjelper deg som er salgsleder/salgssjef med å lage en handlingsplan hvordan du oppnår de beste mulige resultater av det teamet og ressursene du allerede har.

Vi inspirerer deg til å finne motiverende tiltak, tilfører deg kunnskap og kompetanse og hjelper deg til å utvikle dine selgere med nye «verktøy». 

Gleden av å nå klare, fremsatte mål, er en viktig del av motivasjon. Tilbakemelding fra lederen viser ekte interesse og fremmer kommunikasjon. Dette skaper trygghet og ny entusiasme og er en viktig del av lederens jobb.

mental trening

Vi hjelper deg med hele prosessen:

Hvor lite økning i omsetting kreves, for at utvikling av salgsledelsen lønner seg?

Hvem har avgjørende rolle i økning av bedriftens inntekter?

Hvor høyt prioritert er salgsledelsens mulighet for motivasjon av medarbeidere?

Hvor mye blir erfaringen av mistede kunder brukt for å vinne de tilbake ved neste anledning?

Hvor nøye vurderes detaljene ved gjennomført salg?

Er strategien bevist og klar til gjentagelse ved neste kunde?

Har økningen stoppet opp?

  • Få investeringer er like lønnsomme for bedriften som økt kunnskap og motivasjon hos salgsledelsen og selgere.

Gratis ledertips rett på din mobil:

Ønsker du å motta motiverende ledertips 10 dager på rad direkte på din telefon? GRATIS selvfølgelig :-)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

No Fields Found.