ARBEIDSGLEDE – LYKKELIG PÅ JOBB? 2017-08-21T23:25:20+00:00

Project Description

ARBEIDSGLEDE – LYKKELIG PÅ JOBB?

Forskning viser at fornøyde og lykkelige/ begeistrede medarbeidere produserer 67% mer enn de som ikke føler at de har så bra. De er også mindre syke enn de som ikke trives like godt. Kundene er 74% mer fornøyd enn de som handlet fra en ikke begeistret selger. Arbeidsglede er lønnsomt.

Opplever du lykke på jobb?

På toppen av listen for arbeidsglede og lykke på jobb, er følelsen av å mestre oppgavene og mulighet for utvikling.

Hvor mange av oss opplever arbeidsglede og trivsel på jobben? Flere av oss bruker mer tid på jobb enn hjemme, så det burde jo være viktig. Hva trengs for at vi opplever arbeidsglede? Hva vil vi ha mer av? Hva vil vi oppnå med anstrengelsene for å nå målene? (uavhengig av hva disse målene er).

Kjapp telefonrunde til kolleger og til noen gamle kunder ga denne typen svar om hva som skaper arbeidsglede:

– Når sjefen anerkjenner jobben jeg har gjort. Når han ser at jeg har gjort en god jobb. Får skryt.
– Får muligheten til å utvikle meg. Bli bedre i jobben
– Følelse av å bli verdsatt
– Oppnår målsettingen
– Teamfølelse. Samholdet. Følelsen av å høre med.
– Følelsen av at jobben en gjør, betyr noe for noen. Å være viktig. Å ha mening med jobben jeg gjør.

Ingen av de jeg ringte til nevnte penger som 3 viktigste ting. Jeg ringte til 3 selgere, 3 salgsledere, en coach og en finansanalytiker.

Spør deg selv følgende spørsmål og gjerne en tilbakemelding om svarene til oss:

– Hvor stor arbeidsglede har du selv på jobben? Hvor stor arbeidsglede har dine ansatte?
– Hva gjør deg lykkelig på jobb?
– Hva gjør du, eller er villig til å gjøre, for at du og/eller dine ansatte skal få mest mulig arbeidsglede?
– Hva skal du ha mer av for å få det bedre?
– Hvordan kan du måle arbeidsglede og lykke på jobb?

Valget av holdninger er den viktigste avgjørelsen du kan gjøre. Hver dag. Dette lederkurset er like mye selvledelse og teambygging som selve ledelse. Kurset hjelper deg å sette fokus på noen av de viktigste områder ved arbeidsglede: Få ansatte og deg selv til å være motiverte for jobben de skal gjøre, hjelpe deg som leder å bli mer tydelig, og sette fokus på riktige holdninger og verdien av arbeidsglede. Dette er et lederkurs eller teamkurs for deg som ønsker å øke arbeidsgleden og “vi-følelsen”, styrke ansattes sterke sider og få hele teamet til å fokusere på same mål.

Da all salg bygger på følelser og holdninger hos både selgeren og kjøperen, er det ytterst viktig at alle medarbeidere lærer hvor hans egne følelser og holdninger kommer fra og hvordan kan han forandre disse til ønsket retning. En person som har forvrengt bilde av seg selv med de holdninger det kan medføre, fører alltid med seg mange tapte salg. De fleste av oss er i posisjoner hvor vi påvirker salgresultater.

Mot er noe de fleste av oss trenger mer av, blant annet når vi skal be kunden om ordren. Bak motet ligger også dine egne oppfatninger om deg selv og din egenverdi. “Hvis du sier at du kan, kan du det. Hvis du sier at du ikke kan, kan du heller ikke. I begge tilfeller får du rett”. Dette utsagnet som Henry Ford gjorde berømt, er et av grunnpilarene i Goal Mapping.

Goal Mapping er et effektivt verktøy holdningsendringer, personlig og profesjonell utvikling med positiv psykologi og det mest effektive målsettingverktøy på markedet og er delvis grunnlaget for dette kurset med arbeidsglede og trivsel i fokus.

“En liten forskjell i innsats, kan bety enorm forskjell i resultat”. Dette er et av de andre viktige ordtak som vises tydelig i alt der du vil oppnå noe eller forbedre dine ferdigheter og gjelder i høyeste grad ved arbeidsglede og trivsel på jobb.

Hvorfor er det en liten del av personalet som gir mest resultater og effekt på alle områder i en bedrift. Lettest vises dette selvfølgelig i salg. Salgsavdelingen er jo bedriftens økonomiske ryggrad og er utviklingen av selgere og salgssjefer er derfor oftest den beste investeringen en bedrift kan gjøre.

“Du blir det du tenker det meste av tiden”. Hvor er din fokus? Er det der du gjør suksess eller ser du først alt som kan gå feil? Mange av oss selvsaboterer våre muligheter for å lykkes, med å begynne å tvile på våre evner, kunnskap og kvaliteter. Om du snur denne tankegangen og fokuserer på alt som er bra og vil gå bra, får du utrolig effekt på resultatene.

Ta tak i hverdagsglede på jobb. Vi hjelper deg å kombinere både personlig og profesjonell utvikling. Det er lønnsomt! Garantert.

Kanskje er det bare en ledercoaching du trenger for å få alt på plass igjen. Eller trenger dine ansatte mer utvikling? Ta kontakt med oss. Vi har lykkeoppskriften!

Bestilling eller spørsmål

For bestilling eller spørsmål, bare send en mail! 

Kursarrangør: Today.no
Sted: Hele landet
Type: Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag

Bedrift

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon

Emne

Melding

Skriv denne koden i feltet under: captcha