Lederutvikling som motiverer 2017-08-21T23:25:12+00:00

LEDERUTVIKLING SOM MOTIVERER

Lederens kompetanse er avgjørende for bedriftens resultater og er bedriftens passive kapital. Våre lederkurs og lederutvikling hjelper deg å aktivere den. Lederutvikling er lønnsomt!

Bli en velykket leder

TEST MENTAL TRENING FOR SELGERE OG LEDERE HER.  DET ER HELT GRATIS!Gratis Goal Mapping for ledere og selgere

Å tro på seg selv er lederens viktigste redskap. Dette er som en “av- og på -bryter” på suksess, fremgang og resultater.

En leder som tror på seg selv og sine ideèr skaper overbevisninger som sprer seg. Det er altfor mange ledere som er redd for å bli avslørt som en bløff, en som tror innerst inne at de har fått stillingen bare på grunn av flaks selv om resultatene viser dyktig lederskap. Teknikkene for en ovebervisende leder som også har en ekte tro på seg selv, kan enkelt læres.

I mange bransjer er de fleste av den oppfatningen i dag, at en positiv og engasjert leder som er tydelig i sin kommunikasjon, som ser, hører og anerkjenner sine medarbeidere skaper også beste resultater. Denne lederstilen motiverer medarbeidere og engasjerer de til å yte bedre resultater.

Mange ledere sliter med å få tid til å «lede» på grunn av administrative og andre plikter. Vi er avhengig av å få resultater og trenger nye teknikker for å oppnå de. Lederutvikling oppgraderer din kompetanse.

  • Nå nye mål.

Se videoen om lederutvikling

Positiv og engasjert leder

Det finnes utallige lederbegrep i dag og de færreste kan sette seg i bare en boks og sverge til en kun en type ledelse. Her har vi samlet de viktigste felles begrepene som ser ut til å være mest aktuelle for tiden. Rekkefølgen er ikke nødvendigvis viktigst først, men kan diskuteres.

Noen nøkkelord går over hele linjen: Arbeidsglede, mestring, kommunikasjon, begeistring, engasjement,se- høre og anerkjenne sine medarbeidere, respekt, tidsstyring, motivasjon og målsetting, åpenhet, kunnskap og kompetanse ser ut til å være mest brukte.

Forskning viser at begeistrede medarbeidere er 65% mer produktive enn andre, og kundene er 74% mer fornøyd med å handle av en begeistret ansatt enn en som ikke er begeistret.

Holdninger, formål og verdier er nøkkelord for å lykkes. Når medarbeidere vet hvorfor er det så viktig å oppnå målsettingen, vil de også godta at en del daglige gjøremål som kanskje ikke er så veldig spennende separat sett, gir mening i det store bildet.

  • Ha alltid fokus på mulighetene selv om du også passer på å unngå vanskelighetene
  • Husk å ha fokus på det du ønsker å oppnå og ikke på det du frykter

Du blir det du tenker mesteparten av tiden

Lederen som sprer arbeidsglede er så avgjort det mest effektive teknikken i daglig ledelse. Det er mange som tror at lederen mister respekt og posisjon hos medarbeidere om de er tilgjengelige følelsesmessig, også glede og sorg. Lederen skal selvfølgelig ikke drive med «følerier» men utnytte kunnskapen om menneskelig adferd. Følelser er resultat ev en ubevisst eller bevisst faktainformasjon og bør derfor tas med i vurderinger. Arbeidsglede er utrolig lønnsomt. Og det er gratis. I lederutviklingen er dette et av de viktige emnene.

Kommunikasjon er naturligvis avgjørende. Når lederen er åpen og ærlig i sin kommunikasjon og viser at han fokuserer på medarbeiderens beste samtidig som bedriftens resultater må bli tatt hensyn til, vil tilliten til lederen vokse. Medarbeidere som stoler på sin leder, vil følge ham frivillig i den retningen lederen viser. Kroppspråk er viktig i kommunikasjon. Lederens egen personlighet bør tilpasses positiv og engasjert ledelse.

Ros, anerkjennelse og tilbakemeldinger er nyttige verktøy i hverdagen. Noe av det er viktig å vise offentlig og noe er best å ta privat. Ikke all skryt er nødvendigvis bra å gi offentlig og noe må absolutt gjøres offentlig for å ha effekt. En balansegang er viktig.

Om medarbeidere er med på å lage målsettingen med strategier, tar de eierskap til planene og anstrenger seg betraktelig mer da de selv har designet ønsket resultat. Under lederutvikling lærer du hvordan du kan nå dine overordnede mål og utnytte strategiene.

Desto mer kompliserte oppgaver medarbeidere jobber med, desto mer behov har de for frihet for å velge sin egen vei til suksess. Dette skjer selvfølgelig innen fastsatte rammer og under ansvar med krav til resultater.

Prioritering daglig

Prioriteringer daglig er viktig for å holde tidsstyring som er avgjørende for resultatene, arbeidsgleden og effektiviteten. En stresset leder smitter kaos og uforutsigbarhet. Det igjen får medarbeidere føle seg usikker. De får mindre mestringsfølelse som alltid fører til lavere produktivitet. Tidsstyring er en naturlig del av lederutviklingen.

Deleger på arbeidet når det blir for travelt. Husk at det kan være at noen av dine oppgaver som du misliker, kan en annen like. Husk også at når du gir ansvar til dine medarbeidere, viser du tillit og du skaper også en forbindelse som er verdifull. Dessuten kan det hende at noen andre gjør saken både bedre og raskere. Lederutvikligen gir deg mer selvtillit til det.

Vær bevisst på engasjementet hos medarbeidere kontirnuerlig. Det er viktig at arbeidsgleden er høy på jobben, at medarbeidere trives og føler at lederen er for å hjelpe de og ikke for å «vokte». Dette betyr ikke at jobben skal nedprioriteres.

Involver deg i hverdagen til dine ansatte. Snakk med alle når anledningen byr seg. Ta deg tid til dette. Det er ytterst viktig.

Godt utviklet teamarbeid kan være et viktig verktøy. Et team hvor alle vet sin plass og kan utnytte sine resursser til fulle, er gull verdt for bedriften.

Kommunikasjon er et spesielt utsatt område da så mye mellom mennesker kan misfortås. Lederen bør lære seg elementare kunnskaper i kommunikasjon, både mentalt og fysisk.

  • Vi i Today vil gjerne hjelpe deg med å sette opp et program ved vårt lederutvikling som passer akkurat din bedrift. Vi kan gjøre det for en liten ledergruppe eller en stor samling. Om du trenger kun privat ledercoaching, ta kontakt.
  • LEDELSE ER Å SKAPE EN VERDEN FOLK ØNSKER Å TILHØRE!

PROAKTIV LEDELSE

Velger du proaktiv ledelse eller brannslukking?

Velger du menneskene i fokus eller resultatene i fokus når du vet at begge teller?

Lederens vanligste hverdagsutfordring er å inspirere seg selv og sine medarbeidere for å være motiverte nok, til å bli effektive nok for å oppnå gode nok resultater.

Den store motivasjonsfaktoren TILLIT, har fått mye mindre synlig plass.      

Vi tror at om lederen -uansett situasjon, velger å sette sine medarbeiderenes ve og vel først, vil menneskene innenfor organisasjonen føle seg trygge, beskytettet og føler sin tilhørighet der. Da vil utrolige, kraftfulle ting begynne å skje. Tillitten vil vokse og samarbeidet blir naturlig og overgår alle forventningene.

Når du som leder gjør dette, vil det naturligvis føre til at dine folk også ofrer seg for deg. De vil gi sitt blod, svette og tårer for å se at deres lederens visjon blir til. Og når du spør de hvorfor gjør de det, svarer de at det ville lederen også gjort for de.

Vi hører ofte fra ledere og ansatte kommentarer som « vi spiller ikke hverandre gode», « vi kommuniserer dårlig», vi har ikke nok gjennomføringskraft», ustrukturerte møter» , « ikke villige til endringer» og lignende utsagn.

Vårt jobb i Today er å hjelpe deg å møte dagens krav for en suksessfull bedrift.  Vi hjelper deg med en klar målsetting, finne klar retning og strategi for å oppnå overordnede mål. Vi hjelper deg å innføre endringene på den måten at samarbeidet og effektiviteten øker og ansatte blir med i den nye fremtiden med glede og tar eierskap til endringene.

Vi tror at når medarbeidere forstår HVORFOR jobben gjøres, er det å finne ut  HVA og HVORDAN enklere. Felles verdier og riktige holdninger er avgjørende for resultatene. Disse har direkte virkning til resultatene.

Medarbeidernes utvikling er viktig. Forutsetningen for gode resultater og et miljø som skaper arbeidsglede er at de ansatte må ha den nødvendige kompetansen for å kunne utføre sine oppgaver og muligheter for utvikling både personlig og faglig.

lederutvikling

Enkel filosofi: Hode – Hjerte- Hender 

Om du oppriktig bryr deg om ansattes ve og vel, viser deg sårbar med dine feil og mangler, viser at du er ærlig og oppriktig, vil tillit til deg vokse og medarbeidere vil føle seg trygge. Når du også i praksis følger de ord du bruker i talen og de verdiene som er fastsatt, vil medarbeidere ønske å følge deg. Dette er den enkle lederfilosofien som fungerer alltid.

  • Hode – Hjerte- Hender