• Selvtillit, selvfølelse, tro på deg selv

Om du føler deg mindreverdig, er det en god sjanse for at andre ubevisst oppfatter deg på samme måte. Lav selvfølelse kan lett bli en selvforsterkende, ond sirkel, viser ny forskning.
Det viser seg at personer med mindreverdighetsfølelse sender ut signaler som gjør at andre faktisk behandler dem dårligere.
Jo mindre du synes at er god nok, desto større sjanse for psykiske problemer har du. Det er sammenhenger mellom selvfølelse og psykisk sykdom, uten at det alltid er lett å vite hva som kommer først.
En ting er helt klart: Det er viktig å forebygge og hjelpe seg selv best mulig ved å søke hjelp fra spesialister som for eksempel en coach. Et langvarig onlinekurs er veldig egnet og kan gjerne kombineres med coaching, psykolog eller annen behandling.

Selvtillit + selvfølelse = Troen på deg selv

1: Snakk pent til deg selv. Underbevisstheten din lytter hele tiden og tror på alt du sier er sant. Vi har veldig lett for å komme med selvkritikk og destruktive tanker. Din underbevisstheten tar gjentatte affirmasjoner som mål å jobbe imot.

2: Visualiser deg selv som selvsikker, målrettet, positiv, dyktig, suksessrik eller det du ønsker å være og snakk pene ting om deg selv. Du verdsetter deg litt mer for hver dag. Dette blir også en positiv spiral og vil økes med tiden. Dette vil vises i resultatene! Visualiser hva du ønsker i livet.
Glem begrensingene og ting du ikke ønsker.Ikke la noen få deg til å tro at du ikke kan!
Du kan bli bedre. Dessto mer du tenker på disse positive ting du ønsker, jo mer handlinger gjør du bevisst og ubevisst som fører til det.
Du blir det du tenker det meste av tiden.

3: Stopp å sammenligne deg med andre personer. Om du skal sammenligne deg med andre personer, så sammenligner du deg med det dem er god på. Andre personer fremhever sine fordeler, og det kan være fordeler de har jobbet mye med for å bli god

4: Kroppsspråket. Å stå i en selvsikker posisjon, til og med når du ikke føler deg selvsikker, vil påvirke både testosteron-og kortisolnivået i hjernen. Dette igjen kan ha en stor påvirkning i våre sjanser til å oppnå suksess i livet. Vi kan også endre andre menneskers antagelser om oss selv, og til og med vår egen kroppskjemi, ved å helt enkelt endre vårt eget kroppsspråk.

5:Fake it until you make it. Snakk til deg selv og overbevis deg selv at du er selvsikker. Oppfør deg som om du er det selv om du ikke føler sånn. Husk å snakke selvsikkert og med positive ord, ha kroppsspråk som en selvsikker person med rett rygg, faste skritt, øyekontakt. Etter hvert godtar hjernen din at du er selvsikker og blir med på laget for å støtte deg.

6: Lev i nåtiden. Veldig mange definerer seg ut fra hvem de var i går og det livet de har levd. Det at du ikke fikk til noe en gang i tiden, betyr ikke at du ikke kan få det til nå heller eller i fremtiden. Vi utvikler og lærer nye ting hele tiden.

7: Innrøm at du også gjør feil av og til og godta at det er ok. Ingen av oss kan være kun suksess. Husk at i løpet av dagen gjør du det aller meste rett men du har lett for å huske kun de få ting som ikke gikk akkurat som du ønsket det. Husk å ha fokus på alt som gikk bra og gi deg selv en mental klapp på skulderen

8: Aksepter at du har negative tanker, og finn ut hva dine negative tanker er. Du kan ikke fikse det du ikke vet. Har du tanker slik som dette: ”Jeg er en elendig kone!” eller ”Jeg kan ingen ting».Dette er et tankemønster du har. Dette mønsteret skaper en følelse i deg. Og når du vet at du har disse tankene, så kan du endre dem. Husk at det er like mye muligheter som det er utfrordringer i alle situasjoner.

9: Takknemmeligheten er et av de viktigste verktøyene mot alle negative tanker og samtidig et effektivt verktøy for å booste opp selvfølelsen. Er du takknemlig for det du har, kan du ikke føle deg mindreverdig eller dårlig.

10: TRO PÅ DEG SELV. Troen på deg selv er et av de viktige grunnsteinene i alt du ønsker å oppnå. Det er som av –og på knapp og av helt avgjørende hvordan du tenker, hva du føler og hvilke handlinger du tar. Disse handlingene er jo det som skaper resultatene dine. Og det blir jo til ditt liv.

Raili Siiri – post@today.no
Ønsker du å laste ned disse 10 tipsene, gjør du det her direkte i din messenger.

2017-08-21T23:25:15+00:00 04/06/2017 11:19|Blogg|0 Comments