• www.today.no målsetting

MÅL ER DRØMMER MED TIDSFRIST

På denne tiden av året er målsetting et aktuelt tema for veldig mange. Men hvorfor bør vi lage gode mål for kommende året?

Forklaringen er enkel. Du har allerede mange mål som svirrer rundt i hodet ditt, uansett om du er klar over det eller ikke. Den tanken som er din dominerende tanke blir ditt mål automatisk for underbevisstheten. Underbevisstheten styrer 95% av våre tanker, følelser og handlinger.

Om du ikke har laget bevisste mål men lar underbevisstheten bruke den sterkeste tanken som et mål for deg, blir dette en skikkelig risikosport. De aller fleste har ikke det de ønsker som den sterkeste tanken men har det de frykter som konstant tanke i bevisstheten. Dette gjelder alle mennesker uansett om du er en leder, selger, kontorassistent eller student men mindre du har lært å styre dine tanker bevisst.

Når du lar det du frykter bli målet for dagen, har du lagd et godt grunnlag for selvsabotasje. Din underbevissthet jobber hardt for å nå dette målet og det blir sannsynligvis oppfylt. Det du frykter blir en virkelighet. Og du kan si; «Det var det jeg sa, det går ikke!» og du har bevisst at du har rett.

Om du tror at du kan eller om du tror at du ikke kan, har du rett uansett.

Dette ordtaket gjorde Henry Ford kjent for ca 100 år siden. og det stemmer fremdeles.

Vi blir forskrekket når undersøkelsene viser at kun 3-4 % av alle mennesker lager skriftlige mål. Og når vi i tillegg vet at det å skrive ned dine detaljerte mål, øker sjansen for å oppnå de med 80% , er det vel verdt å bruke litt tid på målsetting? Eller skal du bare fortsette uten å vite hvor du er på vei til?

Å lære å lage mål hvor du involverer din underbevissthet, er en ytterst nyttig og lønnsom  ferdighet for ledere og oss alle andre.

Vår hjerne liker gjentagelser og automatiserer med en gang du repeterer noe. Repetisjon er nøkkelen for vaner og automatiske funksjoner.

Våre tanker består 95% av repetisjoner fra i går, dagen før og uken før og når vi vet at 85% av våre tanker er bekymringer og andre negative tanker, er det lett  forstå hvorfor underbevisstheten er oftest fokusert på noe vi frykter.

Når du lærer å lage målsetting som tar din underbevissthet med i beregningen, vil du merke forskjell i din business og ditt liv.

Hos Today.no kan du velge en utvidet variant av tradisjonell og anerkjent SMART- metode eller den nye varianten målsetting som inkluderer et omfattende selvutviklingsprogram og heter Goal Mapping.  Den utnyttet både den logiske venstre hjernehalvdelen og den kreative lederskapsdelen i høyre hjernehalvdel og kombinerer disse med din underbevissthet mye sterkere enn tradisjonell målsetting gjør.

Her får du mal for en enkel standard SMART-målsetting. Våre bedriftsinterne SMART-målsettinger er utvidede programmer med flere elementer og inkluderer implementering i teamet.

Uansett hvilken målsettingsteknikk du bruker, har et konkret mål mye større sjanse for å bli oppnådd enn et generelt mål.

Og første bud og «et must» er å skrive ned dine mål.

For å sette et konkret mål du må besvare disse spørsmål:

Spesifikt: Hva er det spesifikke du ønsker å oppnå? Definer dette så nøyaktig som mulig sansebasert. Antall kroner, kilo, sertifikat, forfremmelse etc.

Målbart: Hva er beviset for at du er i målet? Målet skal være konkret og kunne måles i en eller annen form.

Attraktivt: Hvorfor ønsker du egentlig oppnå dette målet? Hvorfor er dette viktig for deg?

Ressurser/ Realistisk: Har du alle ressursene du trenger? Trenger du finansiering, utdanning, hjelp? Er målet realistisk i forhold til tid?

Tid: Nøyaktig tidsfrist. Klokkeslett eller dato.

Goal Mapping teknikken finnes i mange varianter fra en halvdagsworkshop til et program på flere måneder. Les mer av den her.

Når du lager skikkelige mål som du bare MÅ oppnå, er resultatet helt annet enn om du lager er noe du BURDE gjøre eller oppnå. Du vil nesten alltid oppnå det du synes du bare MÅ men bare sjelden oppnå målene som er lunkne «burde» mål.

Begge programmene skreddersys til din bedrift.

www.today.no målsetting

Målsetting er avgjørende for dine resultater

2017-08-21T23:25:19+00:00 31/12/2015 12:41|Blogg|0 Comments