• Dårlig kommunikasjon fører til konflikter

Kommunikasjon, misforståelser og konflikter

MAMMA, JEG HATER DEG – KOLLEGA ER EN IDIOT

Om du er en tenåringens mamma eller har hatt tenåringer, vet du sannsynligvis hva jeg snakker om. Det er like sårende hver gang selv om du vet at det er ikke sant. Kommunikasjon mellom mamma og datter blokkeres før den gjerne utvikler seg i en ubehagelig retning som ingen av partene vinner på. Med godvilje og kjærlighet klarer de fleste å ro seg i land på hjemmebane.

Og av og til har de fleste av oss ment at vår kollega er en – ja, nettopp en idiot. Når vi roer oss ned, er det ofte at vi finner ut at det var kanskje ikke så ille eller at kanskje hadde du litt skyld i hendelsen selv også.

I de tilfellene hvor kommunikasjon fungerer, kan vi rette opp situasjonen før store skader har skjedd men verre er det med situasjoner som har ulmet lenge og ingen har tatt tak i problemet. Den får leve sitt eget liv og får næring av små bemerkninger og antydninger. Grunnen kan være lengre tids irritasjon og misforståelser med dårlig kommunikasjon og mange antagelser. Disse situasjonene blir veldig skadelige og betente lenge. Ofte blir de ulmende i årevis. Kommunikasjonen er dårlig eller fraværende da situasjonen kan være kamuflert under en kappe av falskhet eller vaner.

Vi menneskene har forskjellige måter å kommunisere på og derfor oppstår misforståelsene. For eksempel «Ole» som er en visuell person snakker og oppfatter opplysninger  helt annerledes enn «Gerd» som er kinestetisk. I tillegg er vårt kroppsspråk, kulturell og sosial bakgrunn, og vår mentale tilstand avgjørende for vår kommunikasjon.

Det er veldig få som vet hvor stor betydning deres eget indre dialog og kroppsspråk har for kommunikasjon med andre.

Veldig mange tror at den største betydningen av kroppsspråket er den betydningen vi signaliserer (gjerne bevisst) utad og den betydningen vi kan tolke av andres kroppsspråk.

Kroppsspråk er vårt viktigste og mektigste språk og påvirker vårt indre dialog mer enn noe annet. Den har mye mer påvirkning enn noen annens råd eller det du studerer via nett eller skolegang på vår egen tankegang, holdninger og handlinger.

Om du lærer bevisst positivt kroppsspråk, vil du merke dramatiske endringer i ditt liv. Umiddelbart. Kroppsspråket overkjører dine logiske tanker, dine følelser og er den letteste teknikker ved endring av holdninger.

Når du lærer bevisst kroppsspråk, kan du forebygge og løse opp konflikter, få bedre samhandling med dine kolleger, familie og venner og øke prestasjoner på alle nivåer. Ditt positive kroppsspråk vil påvirke dine verdier og holdninger, og disse styrer også dine handlinger.

Konflikter koster bedriften penger og er ofte veldig ødeleggende for de partene det gjelder, også i privatlivet. Familiene blir involvert og lidende. Konfliktene fører til mistrivsel og er faktisk et av de mest vanlige grunner til sykemeldingene i Norge. Mange av konfliktene er grunnet dårlig kommunikasjon er mulige å forebygge med litt innsats i bevisst kommunikasjon.

Begge disse situasjonene som ble nevnt i begynnelsen, både mamma/datter og mellom kollegene,  kan håndteres med samme prinsipper og med teknikker av god kommunikasjon. La oss ta datteren «jeg hater deg» som eksempel:

Scenariet kan være for eksempel moren som kommer hjem fra jobb på en fredag. Hun er sliten etter en hard arbeidsuke og tenåringsdatteren vil overnatte hos venninnen.  Dette godkjenner ikke moren og datteren blir rasende. Datteren raser ut sine følelser og sine behov mot moren. (hater deg, du skjønner ingenting)

De fleste slitne mødre (kolleger) hadde svart med samme mynt og tatt raskt frem sine følelser og behov. (Sånn snakker du ikke til meg, jeg er sliten etc). Begge hadde uttrykt sine følelser høyt og stekt, og kommunikasjon hadde vært fraværende. Det som kunne ha blitt til kommunikasjon, blir kun ubehagelig støy og sperre for all forståelse eller lytting. Når dette gjentar seg mange ganger nok, blir dette til et mønster og en belastning for forholdet.

Hva kan vi gjøre for å unngå dårlig kommunikasjon og konflikter på jobb og hjemme?

 

Uansett hvor vi har våre konflikter, vil det påvirke livene på alle arenaer til slutt.

Større konflikter hjemme påvirker arbeidsdagen for de fleste og distraherer fokus. Derfor er gode verktøy i kommunikasjon et av de viktigste ferdighetene for en leder og avgjørende for å få et team samarbeide godt. Noen team kommuniserer lettere enn andre men veldig få team får frem sitt beste uten å bevisst ta frem kommunikasjon i sitt daglige virke. Det “murrer” under mange team og det er veldig dyrt for bedriften. God kommunikasjon får frem det beste i de fleste team. Det finnes mange enkle kommunikasjons-teknikker som er lett å lære og som er effektive i hverdagen.

Dårlig kommunikasjon privat, påvirker resultatene på jobb.

Dårlig kommunikasjon www.today.no

Tilbake til begynnelsen: Om moren hadde kjent til teknikker i god kommunikasjon, hadde hun lagt til side sine egne følelser og behov bare for en liten stund og utfallet av situasjonen hadde blitt en helt annen.

Moren(kollegaen) trenger ikke kvele sine behov eller undertrykke sine følelser, men bare legge de til side for en liten stund. Om datteren får forklare hvorfor hun ble så sint, hva som plaget henne og hvorfor opplever hun situasjonen så forferdelig, vil hennes følelser endre seg. Om moren også tar seg god tid og avsjekker at alle disse behovene og følelsene er nå helt sikkert tømt og dekket, vil utgangspunktet for hennes egne behov også være forandret.

Det store faremomentet er når datteren eller kollega har kommet til ordet og fått forklart seg med noen setninger, synes vi kjapt at nå er det min tur- nå kan jeg selv endelig kan utbasunere mine følelser og behov. Da reverserer vi situasjonen egentlig tilbake til begynnelsen. Den første parten var ikke ferdig enda og dermed var heller ikke «kommunikasjonskanalen» åpen.

Om moren derimot klarer å få ut all sinne og frustrasjon hos datteren, og lytter til disse, lytter litt mer og gjør sitt beste for å forstå – vil det skje noe. Hun trenger ikke være enig. Hva tror du skjer med hennes egne behov og følelser som hun har lagt til side for en liten stund?

Hva skjer om du aktivt lytter til en sint og forbannet kollega som etter masse frustrasjon klarer å komme frem med den egentlige grunnen til det enorme sinnet?

Den virkelige grunnen kan være helt annet enn det som var det tilsynelatende i begynnelsen ved «eksplosjonen». Hva tror du det skjer med dine irriterte følelser til en kollega når du har fått dele masse følelser med henne /ham? Kanskje får du en bedre forståelse for hans situasjon? Kanskje vokser respekten? Kanskje begynner du å like ham bedre?

Hva skjer da med dine egne behov og de følelsene du la til side for en stund siden? Er de fremdeles like eller har de endret seg?

Selvfølgelig har de endret seg. Det at du har latt din kollega komme frem med sine følelser, endret situasjonen helt og dermed endret også dine egne følelser og behov. Situasjonen er ikke lenger den samme. Kollegaen din er den samme, den oppståtte hendelsen er det samme, historikken for dagens hendelse er det samme. Det eneste som en forskjellig er din måte å handle i denne situasjonen. Det som gjør en forskjell var riktig kommunikasjon med respekt og lytting. Er ikke dette en bedre metode enn å rope høyt begge to uten å bli hørt?

Du kan ikke alltid velge hvem du jobber med men du kan alltid velge hvordan du møter dem.

Har du vært i en situasjon hvor begge partene i diskusjonen snakker forbi hverandre uten å bli forstått? Begge snakker fra sitt ut fra sitt eget utgangspunkt og ingen av partene føler at de blir hørt. Denne typen kommunikasjon har ingen hensikt. Ingen av partene kan vinne eller dra fordeler av situasjonen og denne typen forsøk på kommunikasjon kan faktisk skade forholdet mellom partene.

Løsningen er at den ene parten stopper opp for å lytte og ikke sender tilbake signaler for å svare med en gang. For å få en fungerende kommunikasjon,  bør du speile og støtte den andres behov og følelser da dette sperrer ikke for kommunikasjonen mellom partene men hjelper å opprettholde kontakten. Når først den ene parten er blitt lyttet til, er han bedre i stand til å lytte til den andre. Husk også at du skaper et helt spesielt bånd med den kollegaen du tar deg tid til å lytte til. Kanskje er det ingen andre som har lyttet til hans syn på saken før og derfor har hans frustrasjon vokst så stor.

Lytting er et glemt kunstart. Det er en avgjørende viktig del av kommunikasjon. Det triste er at oftest lytter vi på et overfladisk nivå hvor vi allerede forbereder det neste vi selv skal si og glemmer å lytte på et dypere nivå som kunne gi de svar vi egentlig ønsker. Vi kaller det for lytting på tre nivåer og de teknikkene kan læres.

www,.today.no Lyttingens kunst

Lytting er avgjørende for god kommunikasjon.
www.today.no

Hvem er det som har ansvar for å få god kommunikasjon på arbeidsplassen for at vi kan unngå denne typen hendelser? Hos noen er det daglig leder, hos noen andre er det eieren og i større selskaper er HR-avdelingen som avgjør.

Dårlig kommunikasjon er hovedgrunnen til dårlig arbeidsmiljø og et av de største grunnene til sykemeldinger.

Derfor er en “oppgradering” i kommunikasjon en lønnsom investering.

Kan vi kreve for å få opplæring i kommunikasjon? Det finnes veldig få som kan god kommunikasjon uten bevisst å lære seg det. Ønsker du å bli bedre i kommunikasjon?

Har din bedrift råd til å la være å gjøre noe aktivt før de store problemene dukker opp? Om du ikke forebygger med god kommunikasjon, blir konflikthåndtering en dyr løsning.

Today.no holder en gratis frokostseminar om kommunikasjon, kroppsspråk og påvirkningskraft den 12. november 08-12 på Papirbredden i Drammen . Meld deg på her: http://www.today.no/blogg/gratis-frokostseminar-kommunikasjon-og-kroppssprak/

Vi holder heldagskurs i kommunikasjon 26. november. http://www.today.no/kommunikasjon-kroppssprak-og-pavirkningskraft/http://www.today.no/kommunikasjon-kroppssprak-og-pavirkningskraft/

Bedriftsinterne kurs holder vi over hele landet.

Skrevet av Raili Siiri, salg-og ledertrener, mentaltrener og executive coach.

2017-08-21T23:25:19+00:00 08/11/2015 17:11|Blogg|0 Comments