• Tanker, føleser, handlinger. Dette blir til ditt liv

Lederens tankemønstre.

Hvor ofte tenker du på hvor avgjørende dine egne tanker som leder er for bedriftens resultater?

Det er lett å tro at våre egne tanker  er vår private sak men det er faktisk ikke helt sant hele tiden. Alt det du foretar deg begynner med en tanke. Den tanken er enten positiv eller negativ i sin natur. Den går det sin gang og du jobber bevisst med den tanken kanskje bare en liten  stund. Selv om du begynner å jobbe med noen nye tanker straks etterpå, vil den tidligere tanken utvikle seg i din underbevissthet. Den går sine runder der . Om det er en sterk tanke som du knyttet mye følelser i, vil den utvikle seg videre og dukke opp som ideer hos deg som du da enten velger å jobbe bevisst med eller ikke.  Uansett vil de repeteres i din underbevissthet. Desto mer følelser du legger i den tanken, desto lengre blir den med deg i underbevisstheten. Alle tankene dine, uansett om de er positive eller negative har samme verdi for din underbevissthet. Det er kun mengden av følelser som gjør en forskjell på styrken av tanken.

Våre tanker er 95% gjentagelser over dager, uker og måneder. Det som er verre, er at av alle dine tanker er 85% negative tanker. Disse negative tankene og bekymringene er også med i disse 95% som gjentar seg om igjen og om igjen.  Alt dette gjelder like mye dine tanker om bedriften som dine private tanker. At vi har største andel negative tanker  er helt normalt for alle mennesker.  Tenk så ofte du bekymrer deg for noe som aldri kommer til å skje.  Det er automatisk og vil fortsette inntil du programmerer om ditt tankemønster. Vi er utstyrt med en hjerne som advarer hel tiden om farer og naturlig ser etter «negative» ting da de kunne være livstruende for veldig lenge siden. Alt det vi ikke umiddelbart oppfatter som positivt, blir vi automatisk litt reserverte over. Vår hjerne har ikke utviklet seg så mye som vårt samfunn har. Derfor må vi lære hvordan vi kan hjelpe hjernen vår på riktig spor.

Uansett om du er leder eller en vanlig medarbeider, fungerer hjernen din på samme måten. Vi kan kun bevisst påvirke mellom 5-10% av hjernens resultater. Derfor er nøkkelen å lære seg å påvirke underbevistheten  for å få ønskede resultater.  Slik får du mye større påvirkning i ditt liv og  dine resultater.Med enkle teknikker lærer du å styre dine tanker i den retningen du ønsker.

Hjernen er helt  avhengig av å ha et mål. Hos de menneskene som ikke lager bevisste, sterke mål, bruker underbevisstheten den sterkeste tanken som det optimale målet. Dette fungerer veldig bra om du er en person med ekstremt positivt tankemønster, men er du som 99% eller flere av oss andre, vil den negative tanken være sterkest. Tankene vi har sterkest er oftest det vi frykter og ikke det vi ønsker å oppnå. Det er disse tankene vi legger mest følelser i. Derfor er også frykt eller den ene tingen du IKKE ønsker ofte målet til din underbevissthet. Den sterkeste tanken blir alltid et mål for underbevisstheten.Dette er grunnen hvorfor målsetting er så viktig og dens betydning er veldig undervurdert. Mange neglijserer målsetting fordi de ikke vet hvor viktig det er eller vet ikke hvordan man kan gjøre det riktig. Mange har også inntrykk at målsetting virker ikke. Det er også sant om målsettingen er ikke riktig satt opp.

Derfor er det spesielt viktig at lederen er klar over hvor han/hun har sitt fokus. Sjekk hos deg selv for eksempel :

  • Om fokus er på det bedriften eller personene mangler eller på det bedriften eller personen verdsetter.
  • Om lederen har fokus på styrke eller svakheter
  • Om bedriften generelt har fokus på det positive som produseres i bedriften eller er det det negative som får mest oppmerksomhet.

Når lederen har et positivt tankemønster, riktig fokus og overbevisende målsetting, vil det vise seg i resultatene veldig fort. Å lære seg dette går fort men å få dette til å bli en automatisk handling  hverdagen, krever bevisst jobbing over litt tid.

Bare for sikkerhets skyld for å unngå misforståelser avklarer jeg: Positiv tenking er ikke det samme som å se alt med rosenrøde briller og late som alt er bra når det ikke er. Det er fantasering og selvbedrag.

Alt dette er enkelt å lære gjennom et effektivt program som heter Goal Mapping. Det er et selvutvikling- og målstyringsprogram utviklet av engelske Brian Mayne, som gjør disse elementene helt klare og lettfattelige. Programmet brukes over hele verden av store bedrifter som Microsoft, Siemens, Coca Cola og over 4 million brukere over hele verden. British Telecom har utdannet ca 13.000 ansatte til å bruke Goal Mapping i løpet av de de siste 3 årene. Toppidrettsutøvere og politikere kjenner naturligvis ofte til Goal Mapping.

I Norge har mange private bedrifter og banker tatt i bruk Goal Mapping i forskjellige former. Det samme har også forskjellige offentlige etater som enkelte skoler, Nav-avdelinger og idrettslag gjort.  Goal mapping finnes i mange forskjellige former og ser ut til å virke på mange områder. Perfekt også til å samle team om en felles utfordring eller en felles startegi.

Disse elementene: Tankemønster, fokus og målsetting er helt avgjørende for bedriftens utvikling og resultater. Når lederen lærer å styre tankene til ønsket retning, er en veien til en viktig avgjørelse startet. Det tar litt tid å lære dette og derfor vi har laget et helt gratis nettkurs i Goal Mapping i 5 deler som avklarer vårt tankemønster og lærer en ny måte for målsetting.

Meld deg på gratis Goal Mapping minikurs her:

PÅMELDING TIL GRATIS MINIKURSET FOR LEDERE HER:

PÅMELDING TIL GRATIS MINIKURS PRIVATPERSONER HER: 

2017-08-21T23:25:19+00:00 29/03/2016 13:48|Blogg|0 Comments