Troen på deg selv som leder er ditt viktigste verktøy.

Vår egen tro på oss selv er den avgjørende faktoren om vi lykkes eller ikke. Vellykkede ledere vet det. De lar det ikke være en tilfeldighet hvilke overbevisninger som styrer dem. Og de lar heller ikke tilfeldighetene velge hva de tror på og hva de  mener. Denne overbevisningen smitter til organisasjonen. Dette er kanskje lederens viktigste verktøy for å oppnå de resultatene han styrer mot.

Det at han tror at han kommer til å nå de, er avgjørende for hans suksess.

Tro på deg selv som leder

Troen på deg selv som leder er ditt viktigste verktøy.

Troen på deg selv kommer fra dine overbevisninger, vises i ditt kroppspåk, i dine holdninger og i dine handlinger. Det skaper dine resultater.

Mange tror at andre ytre faktorer og spesielt flaks avgjør om vi lykkes eller ikke. Å være på rett sted til rett tid, ha den «riktige» skolen og «det riktige» nettverket, ha  den «riktige» bakgrunn etc.

Alle disse ting kan selvfølgelig hjelpe men om ikke lederen har tro på seg selv, sine evner og sin  gjennomføringskraft, vil alt stoppe opp eller gå fremover veldig sakte. De fleste ledere  begynner å skjønne at nøkkelen for fremgangen ligger her. Vi leder ikke lenger med makt og påbud. I dag kan de fleste velge sin innsats, arbeidsplass og også sitt tankesett. Dette gjelder i høyeste grad også ledere.

Det hjelper selvfølgelig ikke bare med å tro på seg selv. Fagkunnskap, evnen til å kommunisere og flere andre faktorer må også skaffes frem men uten at lederen tror på seg selv , på prosjektet sitt og målet som skal oppnås, blir det ikke kraft i prosessen og resultatene blir deretter.

Mange av oss lurer oss selv med å sette opp mål vi ikke tror på. Og kan etter for eksempel et mislykket prosjekt si; dette visste jeg hele tiden kom til å bli resultatet. Det er klart. Om du ikke tror på det målet du setter, er det lite vits å prøve engang da du styrer heller ikke dit med din underbevisshet. Din underbevissthet gjør meste parten av jobben med dine overbevisninger.

Dyktige ledere mener at det er ikke å mislykkes om du gjør en feil. Alle kan gjøre feil, mange feil. De er bare stegene som fører deg nærmere suksess og fremgang. Dyktige ledere ser for seg og forstiller hvor bra ting kan bli, hva som bør gjøres for å komme dit og hvorfor bør de oppnå målet. De nekter å gi opp og tvinger seg til å tenke nytt og finne nye løsninger.

De som lykkes tror at de skaper sin egen  fremgang. Derfor jobber de å forbedre sine ferdigheter og kunnskap, sitt tankemåte og sine personlige egenskaper helt til de når sine mål. På denne måten forventer de ikke at lykken og fremgangen finner dem. De vet at de skaper den selv.

Dyktige ledere tror ikke på lykke og flaks, de vet at det er handling som fører de dit de skal.

Vellykkede ledere gir ikke opp.

De mener at å feile er ikke å feile.

Det er mange som gir opp målet når motsatnden kommer. De hører på folk som forteller at dette går ikke, du har feil taktikk eller noe annet. De lar seg overtale da de har ikke klart for seg hvorfor de valgte å gjøre det de gjør.

Når det ikke er klart HVORFOR vi gjør det vi gjør, er det lett å få oss ut av balansen. Drivkraften som et tydelig formål gir, er som å slå bensin på bålet. Alle ledere bør bruke tid på å finne sitt og bedriftens formål.

Når ansatte deler og involverer seg for å finne bedriftens formål, vil mirakle skje. Da har alle det samme målet, samme drivkraften for å komme dit og alle er fullt klar over hvorfor de skal dit. Da kan det komme motgang så mye som bare det, men alle vil likevel jobbe uavbrutt mot målet. Det finnes  spesialverktøy til å finne bedriftens mål, formål og verdier.

Når du har et klart formål, er det lettere å si nei til noe som kan virke fristende for øyeblikket men som fører deg til et sidespror.

Dyktige ledere leverer kvalitet.

Uansett om du vil ha suksess som person, leder eller økonomisk, vil du før eller senere finne ut at å levere kvalitet er viktigere enn å ta snarveier til raske resultater. Dyktige ledere søker etter kvalitet i alt de er involvert i. Dette gjelde ikke bare i deres arbeid  men også i mellommennskelige forhold, kommunikasjon og livsstil.

Selvfølgelig varierer det hva vi vurderer som suksess og fremgang. Noen måler alt i penger.  Det er klart at for en bedrift og en leder er det overordnet mål  å ha gode resultater. Men om bare penger er det eneste motivet for å nå resultatene, vil bedriften alltid være lett påvirkelig for utenforstående faktorer og være på usikker grunn. Dette kan bli kostbart.

Historien er fullt av folk som hadde alle de pengene som de kunne drømme om men endte med å ta sitt eget liv fordi de så ingen verdi i seg selv. De hadde ingen formål. Ingen grunn å stå opp om morningen. Da er det lett å gi opp om «det blåser og du må sykle i oppoverbakker i regnværet». De ledere som har fokus på å utvikle seg selv eller skaper suksess med å utvikle sine medarbeidere, vil til slutt også tjene på det økonomisk. Mange undersøkelser hos medarbeidere viser at utviklingsmuligheter er viktigere enn lønnsøkning og bonus. (forutsatt at lønnen fra før står i forhold til markedet).

En bedrift med klart formål, gode holdninger og tydelig målsetting for alle ansatte, skaper trygghet og arbeidsglede som er stødig og lite påvikrkelig utenfra. Dette er en den dyktige lederens kunstverk!

Endringer er selve livet.

Vår nærmeste historie begynner også å fylles opp av ledere og bedrifer som mener:

“Dette har fungert bra i 20 år, så vil det fungere i 20 år til”. Vi ser store giganter gå nedenom bare på grunn av uviljen for endringer. Det kan  være uviljen til endringer på organisasjonsmessige plan, i markedsføring , i utvikling av bedriftens ansatte og ikke minst i lederens evne og vilje til å følge med på endringer som skjer på det digitale markedet. Om vi motsetter oss i endringer, vil vi motsette oss til fremgangen.

Hvis vi tenker litt nøyere på det så er jo mennesket skapt av og for endringer. Vi er jo spesialister på endringer fra vi blir født. Det er bare å ta i bruk de evnene vi har, søke den riktige kunnskapen og hjelpemidlene. Vi kan om vi vil.

Det er mulig å endre både tankesettet og finne din egen og  bedriftens formål, få til gode holdninger som fører til stor arbeidsglede og oppnå beste resultater samtidig.

Våre lederutviklingsprogrammer gir garanterte resultater. Vi skreddersyr for små og store bedrifter.

Gleder meg å snakke med deg.

Raili Siiri

Raili Siiri: Salg- og ledertrener, Executive Coach og Autorisert Goal Mapping instruktør

Raili Siiri Salg- og ledertrener, Executive Coach og Autorisert Goal Mapping instruktør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-08-21T23:25:19+00:00 06/03/2016 14:20|Blogg|0 Comments